Hình ảnh ngôi trường
Đơn vị cá nhân tài trợ
Hình ảnh nổi bật
Địa chỉ liên kết
Thống kê
» Hôm nay: 2033
» Tổng lượt truy cập: 2971905
» Tổng số bài viết: 2875
» Tổng số video clip: 383
Địa

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỊA LÝ LỚP 11 (Chương trình Chuẩn)

HKI: 19 tuần x 1 tiết/ tuần = 19 tiết

HKII: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

Tuần

Tiết

Chương

Tông số tiết. Bài

Mục tiêu bài dạy

Kiểm tra

Tuần 1

Tiết 1

A-Khái quát nền kt-xhThế giới

Tổng số 7 tiết

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Biết sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh giữa các nhhóm nước .Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển KT.

Kĩ năng: -Nhận xét sự phân bố các nhóm nước trên bản đồ

-Phân tích bảng số liệu về kt-xh của từng nhóm nước

Tuần 2

Tiết 2

Bài 2. Xu huớng tòan cầu hóa, khu vực hóa

Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa, khu vực hóa và các hệ quả. Lý do hình thành và nhớ được các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

Kĩ năng: -Nhận biết các lãnh thổ các kiên kết kt khu vực trên bản đồ

-Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô vai trò đối với thị trương thế giới của các LKKTKV.

Tuần 3

Tiết 3

Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Biết được đặc điểm dân số thế giới, của nhóm nước PT , nhóm nước ĐPT và hậu quả của nó

Trình bày được những biểu hiện, nguyên nhân và phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường , thấy cần thiết phải bảo vệ môi trường.

Kĩ năng: Thu thập và xử lí thông tin

Tuần 4

Tiết 4

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Biết được cơ hội và thách thức đối với các nước ĐPT trong bối cảnh toàn cầu hóa

-Rèn luyện kĩ năng thu thập và xử lí thông tin,thảo luận nhóm, viết báo cáo ngắn gọn.(có liên hệ Việt Nam)

Kiểm tra 15 phút

Tuần 5

Tiết 5

Bài 5.. Một số v/đ của châu lục và khu vực.

Tiết 1. Một số v/đ của châu Phi

Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở

châu Phi.

Trình bày được một số v/đ cần giải quyết để phát triển KT-XH của các quốc gia ở châu Phi:Chiến tranh và xung đột săc tộc,chất lượng sống,nợ nước ngoài.

Ghi nhớ địa danh: Nam Phi

Kĩ năng: Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lídựa vào bản đồ,Phân tích số liệu, tư liệu về một số v/đ kinh tế - xã hội .

Tuần 6

Tiết 6

Bài 5. Tiết 2. Một số v/đ của Mĩ Latinh

Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở Mĩ Latinh.

Trình bày được một số v/đ cần giải quyết để phát triển KT-XH của các quốc gia ở Mĩ Latinh Vai trò của các công ty nước ngoài,nợ nước ngoài...

Ghi nhớ địa danh:A-ma-dôn

Kĩ năng: Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí dựa vào bản đồ,Phân tích số liệu, tư liệu về một số v/đ kinh tế - xã hội .

Tuần 7

Tiết 7

Bài 5. Tiết 3. Một số v/đ của khu vực Tây Nam Á& Trung Á

Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở

khu vực Tây Nam Á& Trung Á. Trình bày được một số v/đ cần giải quyết để phát triển

KT-XH của các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á& Trung Á .Vai trò cung cấp dầu mỏ đ/v nền kinh tế thế giới. Xung đột sắc tộc,tôn giáo khủng bố.

Ghi nhớ địa danh:Giê-ru-sa-lem, Arập

Kĩ năng: Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí dựa vào bản đồ,Phân tích số liệu, tư liệu về một số v/đ kinh tế - xã hội .

Tuần 8

Tiết 8

Ôn tập

Tuần 9

Tiết 9

Kiểm tra 1 tiết

KT45’

Tuần 10

Tiết 10

Bài 6:TC: 3 tiết. Hợp Chủng Quốc Hoa Kì. .

Tiết 1. Tự nhiên và dân cư.

Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và những ảnh huởng của chúng tới kinh tế.

Phân tíchđược đặc điểm dân cư và ảnh hưởng tới kinh tế.

Kĩ năng: Sử dụng bản đồ, phân tích số liệu,so sánh sự khác biệt giữa các vùng

Tuần 11

Tiết 11

Bài 6. Tiết 2. Kinh tế

Trình bày và giải thích được đăc điểm KT-XH Hoa Kì. Vai trò của các ngành then chốt. Sự chuyển dịch cơ cấu và phân hóa lãnh thổ kinh tế

Tuần 12

Tiết 12

Bài 6. Tiết 3. Thực hành

Hiểu & trình bày được sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp,công nghịêp Hoa Kì

Xác định sự phân bố các lọai nông sản ,các ngành công nghiệp chính

Tuần 13

Tiết 13

Bài 7.TC: 4 tiết.Liên minh châu Âu

Tiết 1. EU,Liên minh minh khu vực lớn trên thế giới

Trình bày được lí do hình thành, qui mô,vị trí,mục tiêu thể chế hoạt đông của EU và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.

Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế Thế giới Trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu Thế giới.

Kĩ năng : Sử dụng bản đồ nhận biết các nước trong EU. Phân tích bảng số liệu , sơ đồ , lược đồ .

Tuần 14

Tiết 14

Bài 7. Tiết 2:EU-Hợp tác, liên kết để cùng phát triển.

Biết lí do, ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung Âu châu. Ý nghĩa của việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô.

Biết được những thành tựu hợp tác GTVT.

Nắm được khái niệm liên kết vùng,ý nghĩa của việc phát triển các liên kết vùng.

Tuần 15

Tiết 15

Bài 7. Tiết 3.Thực hành. Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Nắm dược ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung châu Âu.

Chứng minh được EU có một nền kinh tế hàng đầu Thế giới

Vẽ,phân tích được biểu đồ,số liệu thống kê. Biết cách trình bày một v/đ

Tuần 16

Tiết 16

Bài 7. Tiết 4.Cộng Hòa Liên Bang Đức

Biết khái quát đặc điểm tự nhiên,xã hội CHLBĐức.

Phân tích CHLB Đức như một ví dụ về thành viên có nền kinh tế thị trường phát triểnvà vị thế của CHLB Đức trong EU

Tuần 17

Tiết 17

Bài 8.TC:3 tiết . Liên Bang Nga.

Tiết 1.Tự nhiên,dân cư,xã hội.

Nắm được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,dân cư. Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Kĩ năng : sử dụng bản đồ, phân tích bảng số liệu, tháp tuổi.

Tuần 18

Tiết 18

Ôn tập

Tuần 19

Tiết 19

Kiểm tra H.K.1

KT

HK I

Tuần 20

Tiết 20

Bắt đầu Học kì II

Bài 8. Tiết 2. Kinh tế Liên Bang Nga

Biết được vai trò vị trí của LB Nga trong nền kinh tế Liên-Xô trước đây.Những khó khăn, những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Một số ngành kinh tế then chốt,và sự phân hóa lãnh thổ kinh tế.

Kĩ năng : sử dụng bản đồ, phân tích bảng số liệu

Tuần 21

Tiết 21

Bài 8. Tiết 3.Thực hành Liên Bang Nga

Vẽ được biểu đồ.Biết phân tích bảng số liệu để thấy được sự thay đổi của nền kinh tế LB Nga.. Dựa vào bản đồ, nhận xét được sự phân bố của sản xuất nông nghiệp

Tuần 22

Tiết 22

Bài 9.Nhật Bản. Tổng số 3 tiết

Tiết 1.Tự nhiên,dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

Nắm được đặc điểm vị trí ,đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,dân cư. Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. Trình bày và giải thích đươc tình hình kinh tế Nhật bản từ sau Chiến tranh thế giới lần 2

Kĩ năng: Khai thác bản đồ, nhận xét số liệu

Tuần 23

Tiết 23

Bài 9. Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Nhật Bản

Trình bày và giải thích đươc sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế then chốt của Nhật Bản và riêng của đảo Hon-su, Kiu-xiu. Dùng bản đồ trình bày tình hình phân bố trên

Tuần 24

Tiết 24

Bài 9. Tiết 3. Thực hành Nhật Bản

Hiểu được đặc điểm của các hoạt động kinh tế đối ngoại NB.

Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ,nhận xét số liệu. tư liệu.

Kiểm tra

15’

Tuần 25

Tiết 25

Bài 10. Tổng số 3 tiết.

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Tiết 1.

Tự nhiên,dân cư, xã hội.

Nắm được đặc điểm vị trí ,đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,dân cư Trung Quốc. Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế

Kĩ năng : sử dụng bản đồ, biểu đồ.

Tuần 26

Tiết 26

Bài 10.

Tiết 2. Kinh tế Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

Biết & giải thích được tình hình phát triển kinh tế,phân bố một số ngành kinh tế của TQ.

Nhận xét,phân tích bản đồ, bảng số liệu.

Hình thành thái độ đúng trong quan hệ giữa VN-TQ.

Tuần 27

Tiết 27

Bài 10. Tiết 3.Thực hành Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế TQ qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngọai thương. Phân tích số liệu thống kê để có kiến thức trên.

Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất nhập khẩu của TQ

Tuần 28

Tiết 28

Ôn tập

Tuần 29

Tiết 29

Kiểm tra 1 tiết

KT 45’

Tuần 30

Tiết 30

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Tổng số: 4 tiết.

Tiết 1..Tự nhiên,dân cư,xã hội.

Nắm được đặc điểm vị trí ,đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,dân cư khu vực Đông Nam Á. Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế

Kĩ năng : sử dụng bản đồ.

Tuần 31

Tiết 31

Bài 11. Tiết 2: Kinh tế Khu vực Đông Nam Á

Thông qua biểu đồ,biết được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực.Nêu được hiện trạng của các ngành kinh tế và xu hướng phát triển công nghiệp,dịch vụ

Tăng cường các kĩ năng sử dụng bản đồ.,biểu đồ.

Tuần 32

Tiết 32

Bài 11. Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN)

Hiểu & trình bày được các mục tiêu chính của ASEAN.

Đánh giá được những thành tựu cũng như thách thức đối với ASEAN. Liên hệ tới VN.

Tuần 33

Tiết 33

Bài 11. Tiết 4:Thực hành

Khu vực Đông Nam Á

Vẽ biểu đồ kinh tế.Phân tích và nhận xét biểu đồ.

Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế một số quốc gia khu vực ĐNÁ

Tuần 34

Tiết 34

Bài12. Ô-trây-li-a.

Tiết 1.Khái quát về Ôx-trây-li-a.

Trình bày được những lợi thế và thách thức của điều kiện vị trí, tự nhiên,dân cư ,xã hội của Ô-trây-li-a.

Nhận xét, giải thích được đặc điểm phát triển kinh tế của Ô-trây-li-a

Tuần 35

Tiết 35

Bài 12. Tiết 2.

Thực hành:Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-lia

Biết rõ hơn về dân cư Ô-trây-li-a.

Phân tích số liệu,xử lí thông tin, viết báo cáo và trình bày báo cáo trước lớp.

Tuần 36

Tiết 36

Ôn tập

Tuần 37

Tiết 37

Kiểm tra Học kì II

KT

HK II

Ngày 9 tháng 8 năm 2010

Tổ trưởng

Nguyễn Hải Cường

Tin liên quan